Phim cổ điển thập niên 70 hay nhất

Dung cũng biết mình rất dâm, Dung thường tự trang điểm sao cho thật đẹp và khiêu khợi. Dung cững thường xem truyện và của những thập niên 70. Mỗi lần xem như vậy là Dung rất rạo rực và rất nứng lồn…. Dung rất muốn được làm như trong trruyện và phim mình đã xem… nhưng vẫn chưa có cơ hội để thực hiện điều đó.