Phang lồn cực mạnh bắn tinh trong lồn mupvl

Chẳng biết ông giả vờ không nghe hay là vì… già quá lãng tai không nghe, hoặc là…. chưa lên nổi mà ông không chịu nhét cái củ cặc của ông vào … phang lồn cực mạnh cho rồi.

Bờ môi ông Cường cứ hết ủi vòng trên vú bantinhtrong.net lại ủi dài xuống hai bắp vế của nàng. Rồi từ bắp vế lại ủi chầm chậm lên hai mép lồn nàng, tinh khí bắn tinh trong lồn.

Giờ này thì MUPVL.US đã chịu hết nổi. Nàng oằn người rên siết từng hồi. Dâm thủy của nàng cứ âm ĩ mà tuôn ra làm ướt nhẫy cả hai mép lồn.